ENGLISH - Mason Wilson

ENGLISH - Mason Wilson

Hướng dẫn nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ trong chưa đầy 6 tháng. Bạn đang phải vật lộn với tiếng Anh. Hoặc bạn nhận ra cần phải cải thiện khả năng nói và hiểu nó. Dù chi tiết cụ thể là gì, bạn không chắc bắt đầu từ đâu. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên và kỹ thuật đơn giản và dễ tiếp cận để giúp bạn bắt đầu. Từ phim đến các nhóm ESL, có một số cách khác nhau và thường miễn phí để bạn thực hành và mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh của bạn và hướng dẫn này cung cấp cho bạn một bản gốc để bạn có thể điều hướng theo cách của mình thông qua chúng và tìm ra những gì phù hợp nhất với bạn.

    AU$700,000.00Price